Coaching Hoogsensitiviteit

Coaching Hoogsensitiviteit is voor hoogsensitieve kinderen (HSK) of voor hoogsensitieve personen (HSP) die deze mooie eigenschap als last ervaren.

Heb jij het gevoel dat je kind overgevoelig is, of is jouw emmer vol aan het eind van een dag?  

Heeft jouw kind…

 • woedeaanvallen of slaapt je kind slecht? Is jouw kind snel overprikkeld?
 • last van kriebelende labeltjes of verkeerd zittende broeken of sokken?
 • moeite met veranderingen of nieuwe situaties?
 • veel last van angsten? Is je kind zorgzaam, of piekert je kind veel?
 • weinig zelfvertrouwen of faalangst?
 • regelmatig hoofd- of buikpijn? En wil jouw kind niet naar school?

En/of ben jij

 • iemand die altijd klaarstaat voor iedereen, zichzelf vergeet, een luisterend oor voor iedereen biedt en anderen voorop stelt?
 • perfectionistisch, wil je alles goed doen en pas jij je snel aan?
 • kritisch op jezelf, zorgzaam voor anderen, onzeker over je prestaties en pieker je veel?
 • iemand die moeite heeft met grenzen stellen? Lopen anderen vaak over je heen? Heb jij een groot empatisch vermogen?

En/of ben jij leerkracht en zie jij…

 • in je klas een leerling die zich overschreeuwt, boze buien of een kort lontje heeft?
 • een leerling die verlegen of behoedzaam is, kritisch naar zichzelf, onzeker of faalangstig is?
 • een leerling dat snel afgeleid is of zoveel opmerkt dat zijn aandacht overal is, behalve bij zichzelf?
 • een leerling die onderpresteert?
 • een leerling die moeite heeft met veranderingen of overgangen?

Wil jij...

N

...meer rust en ontspanning?

N

...meer zelfvertrouwen?

N

...begrijpen waar bepaald gedrag vandaan komt?

N

...concrete handvatten voor de uitdagingen van hoogsensitiviteit?

N

...hoogsensitiviteit als kwaliteit ervaren?

Coaching Hoogsensitiviteit biedt…

Begeleiding van Hoogsensitieve Kinderen (HSK)

Het opvoeden van een hoog sensitief kind is soms een hele uitdaging. Ze hebben een eigen ‘handleiding’ en bepaalde dingen gaan niet als vanzelf. Dit vraagt véél geduld, begrip en creativiteit van ouders en begeleiders. Soms is het prettig om daar wat extra steun bij te krijgen.

Anneli kan je hierbij begeleiden. Ze geeft jou, jullie en je kind inzicht in zichzelf, bouwt aan het zelfvertrouwen, begeleidt bij het omgaan met emoties, leert je kind zichzelf te begrijpen en leert jullie je kind te begrijpen. Anneli leert je kind om grenzen te voelen en grenzen aan te geven én zijn of haar talenten en kwaliteiten te ontdekken en van hieruit te werken.

Vraag voor meer informatie vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan. 

5

Wil je weten of je kind hoogsensitief is?

Begeleiding van Hoogsensitieve Personen (HSP)

Het ontdekken van deze karaktereigenschap kan veel duidelijkheid verschaffen. Je weet eindelijk hoe het komt dat je je zo aanpast aan de verwachtingen van anderen, rekening houdt met iedereen of je grenzen continu verlegd.

Anneli kan je hierbij begeleiden. Je krijgt meer inzicht in jezelf, informatie over wat hoogsensitiviteit inhoudt en je (her)ontdekt wat je kwaliteiten en je valkuilen zijn. Je leert je grenzen te voelen en deze grenzen aan te geven en je werkt samen aan meer balans en zelfvertrouwen. Je bespreekt samen waar je precies aan wilt werken en je krijgt daarnaast concrete tools voor de uitdagingen van hoogsensitiviteit.  

Vraag voor meer informatie vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan. 

5

Wil je weten of jij hoogsensitief bent?

Begeleiding van Gezinnen & Hoogsensitiviteit

Het opvoeden van een hoog sensitief kind is al een hele uitdaging. Laat staan als (een van) jullie ook hoog sensitief (is) zijn. Je voelt de ander soms zo goed aan dat je onbewust veel voor de ander invult of je al aanpast aan de ander. Dit heeft veel invloed op de gezinsdynamiek.

Anneli kan jullie hierbij begeleiden. Jullie krijgen meer inzicht in jezelf en in elkaar, meer informatie over hoogsensitiviteit, je (her)ontdekt je eigen kwaliteiten, maar ook die van je (eventuele) partner en kind(eren). Jullie leren grenzen aangeven en respecteren en elkaar beter te begrijpen.

Ook als een van de ouders of kinderen níet hoogsensitief is, kun je bij Anneli terecht. Het wederzijds begrip, inzicht in elkaar is dan extra belangrijk. 

Vraag voor meer informatie vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan. 

Begeleiding van Leerkrachten & Hoogsensitiviteit in de klas

1 op de 5 kinderen in de klas is hoogsensitief. Dit vraagt véél geduld, begrip en creativiteit van jou als leerkracht. Het interpreteren van gedrag en het begeleiden van een kind is  makkelijker als je begrijpt waar het gedrag vandaan komt.

Anneli kan je hierbij begeleiden. Je krijgt inzicht in wat hoogsensitiviteit is, informatie over verschillende uitingen in gedrag en hoe herken je onderprikkeling en overprikkeling. Je krijgt praktische tools om in te zetten in de klas om achter het gedrag van kinderen te leren kijken.

Anneli kan lezingen geven op studiedagen om teams te informeren en inzicht te geven in wat hoogsensitiviteit inhoudt. 

Ook als je zelf als leerkracht hoogsensitief bent in een klas met 20% hoogsensitieve kinderen kan Anneli de juiste begeleiding bieden. Ze sluit aan op wat jij nodig hebt. 

Vraag voor meer informatie vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan of ga naar Aanbod voor meer informatie over Lezingen.

Anneli biedt de begeleiding die jij nodig hebt

Mijn Werkwijze

5

Begeleiding Hoog Sensitieve Kinderen (HSK)

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek om de hulpvraag van je kind te bespreken. Dan kan ik vertellen wat ik voor jou en je kind kan betekenen en of coaching passend kan zijn. Zo ja, dan mail ik je het intakeformulier. 

Naar aanleiding van het intakeformulier maak ik een plan, gericht op de hulpvraag van je kind. Tijdens het intakegesprek bespreken we het plan en passen we dit aan zodat het precies aansluit op wat je kind nodig heeft.

De sessies zien er altijd hetzelfde uit qua opbouw. We beginnen met het bespreken van emotiekaartjes, gevolgd door het voorlezen van een verhaal. Daarna gaan we creatief en actief aan de slag. Een sessie duurt ongeveer een uur en ouders mogen (hoeven niet) er altijd bij blijven. Na iedere sessie krijgt je kind het verhaal, met oefeningen en concrete tools mee naar huis om alles samen in te kunnen oefenen. 

In overleg plannen we momenten voor een tussenevaluatie, gesprek met de leerkracht of voor een eindgesprek.

5

Begeleiding Hoog Sensitieve Personen (HSP)

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek om je hulpvraag te bespreken. Dan kan ik vertellen wat ik voor jou  kan betekenen en of coaching passend kan zijn. Zo ja, dan mail ik je het intakeformulier. 

Naar aanleiding van het intakeformulier maken we samen een plan, gericht op je hulpvraag. Tijdens het intakegesprek bespreken we het plan, je uitdagingen en wat de gewenste situatie is. Na iedere sessie maken we opnieuw een afspraak voor de volgende keer. 

Wanneer je het vertrouwen hebt om op eigen kracht verder te kunnen of wanneer de coaching niet passend blijkt, dan ronden we de coaching af. 

5

Begeleiding van Gezinnen & Hoogsensitiviteit

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek om jullie hulpvraag te bespreken. Dan kan ik vertellen wat ik voor jullie kan betekenen en of coaching passend kan zijn. Zo ja, dan mail ik jullie het intakeformulier. 

Naar aanleiding van het intakeformulier maken we samen een plan, gericht op jullie hulpvraag. Tijdens het intakegesprek bespreken we de uitdagingen en wat de gewenste situatie is. Na iedere sessie maken we opnieuw een afspraak voor de volgende keer. 

Wanneer jullie het vertrouwen hebt om op eigen kracht verder te kunnen of wanneer de coaching niet passend blijkt, dan ronden we de coaching af.  

5

Begeleiding van Leerkrachten & Scholen

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek om je hulpvraag te bespreken. Dan kan ik vertellen wat ik voor jou  kan betekenen en of coaching passend kan zijn. Zo ja, dan volgt een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek bespreken we je uitdagingen en wat de gewenste situatie is. In overleg kan ik komen observeren in de klas. Na iedere sessie maken we opnieuw een afspraak voor de volgende keer. 

In overleg kan ik een lezing geven aan het team of aan ouders. 

Wanneer je het vertrouwen hebt om op eigen kracht verder te kunnen of wanneer de coaching niet passend blijkt, dan ronden we de coaching af.  

u

Veelgestelde vragen over hoogsensitiviteit

Is hoogsensitiviteit hetzelfde als hooggevoeligheid?

Ja, in Nederland vinden we van wel. Elaine Aron heeft in 1996 het begrip Highly Sensitive Person geïntroduceerd. In Nederland staan beide termen hooggevoeligheid én hoogsensitiviteit voor hetzelfde, namelijk: het vermogen subtiele informatie waar te nemen, deze intens te beleven én deze diepgaand te verwerken. De Belgische Elke van Hoof splitst echter de termen hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit. Elke gebruikt de term hooggevoeligheid voor de (over)emotionele reactie die bij HSP en Niet-HSP kan optreden als gevolg van intense emoties. In Nederland zijn wij het volledig met Elke eens dat deze (over)emotionele reactie bij eenieder kan optreden als gevolg van intense emoties. Alleen gebruiken wij voor deze (over)emotionele reactie, de term overgevoelig en niet de term hooggevoelig. In Nederland staat het woord ‘hoog’ eenduidig voor ‘in hoge mate’ en niet voor ‘te’ of ‘over’.

Is hoogsensitiviteit een modegril?

Nee, deze karaktereigenschap bestond altijd al. Elaine Aron heeft er in 1996 de naam hoog sensitief aan gegeven. Gelukkig raken steeds meer mensen raken bekend met de term hoogsensitiviteit (HSP). Het is daardoor een stuk beter bespreekbaar dan jaren geleden. Hoogsensitiviteit kwam vroeger al voor en ook bij dieren. Rond 1900 noemde Pavlov het kortgezegd ‘fysieke en mentale overstimulatie van het zenuwstelsel’ en Carl Jung ‘een aangeboren sensitieve eigenschap’. Tegenwoordig hebben we wel te maken met meer prikkels, denk aan social media.

Is hoogsensitiviteit een stoornis en bestaat er een HSP diagnose?

Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap die een op de vijf mensen heeft. Hoewel je er last van kunt hebben is het geen stoornis. HSP is geen diagnose die gesteld kan worden en eigenlijk kan niemand, ook geen HSP coach, je vertellen dat je hoogsensitief bent. Aan de hand van testen, je levensverhaal en je ervaringen, kunnen we samen in een coachingstraject kijken waar je tegen aanloopt en wat jou zou kunnen helpen om deze karaktereigenschap als kracht te gaan zien.

Locatie

Momenteel werk ik alleen online voor NL – USA

 

Maak een Afspraak

Face – to – face
Online

Werkdagen

maandag – vrijdag: 09.00 – 15.00
Op zaterdagen of in de avonden in overleg